سناتور آمریکایی گفت اگر رژیم صهیونیستی همچنان به منع ورود دو نماینده دموکرات کنگره به سرزمین‌های اشغالی اصرار داشته باشد باید از گرفتن کمک‌های آمریکا ...