رسمی؛ لیام موریسون، مدافع 16 ساله سلتیک به بایرن مونیخ پیوست ...