اعلام جزییات انتقال کوتینیو به بایرن مونیخ از سوی بیلد: 20 میلیون یورو بابت انتقال قرضی، همراه با بند خرید 120 میلیون یورویی ...