دادگاه منطقه کلمبیای آمریکا حکمی برای توقیف نفتکش ایرانی در منطقه جبل الطارق به همراه نفت خام آن صادر کرده است. ...