امام‌جمعه موقّت تهران با بیان اینکه ملت ما در چلّه گذشته، هم صبور بود و هم شکور، تصریح کرد: نماد شکر ملّی ملّت ایران، هر سال 22 بهمن بوده و 22 بهمن چه ...