کرج کیانمهر - پارکینگ اختصاصی طبقه سوم نگهبانی اب وبرق وگاز مجزا قیمت: ...