صدیقی گفت: باید قیمت دلار را به گونه‌ای تامین کنند که از 18 هزار تومان به 10 تومان برسد. روزی قیمت دلار به سه هزار تومن رسید و فریادها بلند بود. با ای ...