آزادی ابرنفتکش گریس 1 در رسانه‌های بین المللی بازتاب گسترده‌ای داشت. ...