عطر‌هایی که روی آن‌ها عبارت Eau de cologne نوشته شده باشد، حدود 2 ساعت ماندگاری دارند. معمولا در این نوع عطر‌ها حدود 3 تا 5 درصد روغن در مخلوط آب و ال ...