سرژ گنابری، ستاره بایرن مونیخ می‌گوید تجربه بازی در آرسنال برای او بسیار سودمند بوده و فوتبالش در ای ...