مهر نوشت: فاطمه (ریما) اسلام مسلک مجسمه ساز و استاد دانشگاه تهران پنجشنبه 24 مرداد به علت بیماری سرطان درگذشت. ...