آیت‌الله علم‌الهدی افزود: رهبری حجت امام زمان است و میگوید 40 ساله دوم آماده دیدن صاحب الزمان(عج) شوید، این یک تعبیر از یک طلبه معمولی روضه‌خوان مانند ...