لاهیجان - ایرنا - خیرین لاهیجانی در کنسرت خیریه یکی از گروه های موسیقی با هدف گاز رسانی و گرمابخشی به 150 خانوار فاقد تمکن مالی تحت پوشش بهزیستی و کمی ...