اصفهان- ایرنا- دومین رزمایش مشترک بین بیمارستانی نیروهای مسلح مستقر در منطقه اصفهان روز جمعه با محوریت نیروی هوایی ارتش برگزار شد. ...