کرج فردیس - 90متر طبقه اول 90متر باز سازی شده دو خواب گاز وبرق تلفن جدا 90متر زیرزمین دربست حیاط دار دو خواب گاز وبرق تلفن جدا تقریبا باز سازی آفتاب گ ...