سرمربی سپاهان در مورد وضعیت تیمش توضیحاتی ارائه داد. ...