کرج منظریه - پراید مدل آخرای 84 بی رنگ ‌، بیمه تا آخر سال، لاستیک 80 درصد، دارای ضبط و باند و دزدگیر، تخفیف بیمه 6 سال، همه کارهاش تازه انجام شده که ف ...