تهران تهران‌سر - ماشین بدون رنگ میباشد فنی هیچ مشکلی ندارد بیمه تا آخر دی ماه قیمت: 68٫000٫000 تومان ...