تهران اوقاف - صفر .مدارک آماده انتقال.تخفیف پای قرارداد قیمت: 43٫500٫000 تومان ...