تهران طرشت - با سلام وانت پیکان دوگانه شرکتی مدل 1387 دارای یکسال بیمه و تخفیف بیمه ومعاینه فنی و تست گاز سه ساله از لحاظ فنی عالی بدون تصادف جلو و عق ...