چهارشنبه، روزی تاریخی برای بازار ارز و سهام بود. در روزی که شاخص بورس قله جدیدی را فتح کرد و دلار کمترین قیمت در سال 98 را به ثبت رساند. در بیست و سومین روز مردادماه، دلار 50 تومان از ارزش خود را از د ...