کرج درختی - با سلام ماکسیما نقره ای بیمه یکسال تخفیفات کامل بدون تصادف کمی رنگ دارد ولی ضربه اصلا ندارد در حال حاضر ماشین تعمیرگاه در اهواز میباشد بخا ...