تهران صادقیه - حواله هایما S7، رنگ سفید ، خرداد97پیش پرداخت 63میلیون واریز شده تا الان حدود ده میلیون سود تعلق گرفته ، قابلیت یکبار صلح در نمایندگی دا ...