پیام رهبر انقلاب به اعضای گروههای جهادی و بخشش نجفی از اعدام از مهمترین عناوین روزنامه های امروز پنج شنبه بوده است ...