کرج فردیس - شش واحدی** طبقه دوم *****وام دار **** دوخوابه** نما سنگ*** حیاط جلو ساختمان با درختان میوه سرسبز**امکانات داخل خیابان کلنیک *مدرسه ابتدایی ...