خاک بستری برای حفظ پوشش گیاهی و تامین امنیت غذایی است اما در کشور ما سالانه حدود 16.7 تن در هکتار خاک از دست می‌رود این در حالیست که برای تشکیل یک سانتیمتر خاک 100 سال زمان نیاز است. ...