گالری‌ها تهران این هفته نسبت به هفته‌های گذشته روزهای کم‌رمقی را پشت سر می‌گذارد. بر این اساس کمتر از 10 نمایشگاه هنری در روزهای پایانی هفته افتتاح می ...