تهران دردشت - دعوتنامه صادر شده پارسال ثبت نام کردم 21 م واریز کردم که هرچی سود تا الان اومده میشه برا مشتری 39500م باید ب نمایندگی داد قابل صلح در نم ...