تهران دهکده المپیک - شیشه دودی آمریکایی.کفپایی 3بعدی.سنسور دنده عقب.تمامی سرویس ها تازه انجام شده.بیرنگ. به دلال نمیفروشم. با تشکر از سایت دیوار فقط ب ...