تهران پاسداران - مدل71،موتورz دور رنگ،عقب،جلو پلمپ،شاسی ها سالم فنی سالم،دف،لوک ها سالم بیمه6ماه،10سال تخفیف،معاینه فنی دارد لاستیک گل جنگی 90 درصد مو ...