کرج مهرشهر - سلام. فروش واحد آپارتمان چهار طبقه تک واحد ویو باغ سیب. نو ساز. متراژ 330 روبه باغ سیب . متری 17 میل و 220 متری بلوک پشت متری 12 میل در ض ...