کرج هشتگرد - 120 متر با مشعات بنا خالص 103 متر لوکس در بهترین محل نظرآباد در 22 بهمن شمالی نبش اصلی واحد 7 سال ساخت بسیار شیک و تمیز کلا 3 واحد طبقه د ...