مدیرعامل فولادخوزستان گفت: حمایت مسئولان از شرکت‌های ساخت داخل برای چرخه تولید داخل ضرورت دارد. ...