کرج مهرویلا - طبقه4با اسانسور.6واحدی .پارکینگ انباری .فول بازسازی شده با بهترین متریال .پکیچ دارای سرویس ایرانی وفرنگی .ملک جنوبی واحد رو به خیابان قی ...