کرج هشتگرد - طبقه اول وطبقه دوم هردوفول امکانات دوخواب درهردوخواب کمددیواری بزرگ کف سرامیک دارای آسانسور انباری پارکینگ فقط طبقه دوم دارد سرمایش کولر ...