کرج مهرشهر - دارای استخر سونا جکوزی و دو تراس و مستر قیمت: ...