کرج محمد شهر - یک خوابه روشنایی عالی تک واحدی کلا3 واحدطبقه دوم کابینت ام دی اف وفلز دارای کولر امتیازات اب برق گاز برق و اب مشترک که چون 3واحدیه خیل ...