تهران شهران جنوبی - مدل نود و پنج بیرنگ. قلم گیری یه بند انگشت دارد. کیلومتر ماشین واقعی میتونستم کم کنم ولی دوس ندارم مدیونتون بشم. ماشین واقعا بی از ...