تهران پونک - پژو پارس سال - مدل 98 - تحویل 24/4/98 کلاس 32 - فول است داشبورد جدید - غربیلک فرمان جدید - سنسور دنده عقب و ایربک و اینه برقی و..... کارت ...