کرج شهرک بنفشه - 3 خواب طبقه 2 4 طبقه خوش نقشه و بدون پرتی و بسیار پرنور . 2 عدد بالکن بزرگ مجهز. پارکینگ و انباری قید شده در سند . آب و برق و گاز اخت ...