کرج شاهین ویلا - مدل 82 فنی عالی شتاب عالی ،رخ درحد90،کلیه سرویس ها اعم از (تسمه تایم وروغن ولنت های جلووعقب ) به تازگی تعویض شده ،کولرروشن ، شیشه هاد ...