کرج شهر جدید اندیشه - 206 تیپ2 رنگ سفید تحویل برج 5 خشک ظبط فابریک قیمت: 82.5 میلیون قیمت: 82٫500٫000 تومان ...