کرج فردیس - لاستیک 100 - لنت عقب و جلو تازه تعویض - ضبط پایونیر - روکش صندلی نو - بیمه تا آخر برج6 - معاینه تا آخر برج 8 - تخفیف بیمه20 - تغریبا دور ر ...