کرج شهر جدید هشتگرد - شهر جدید هشتگرد . آپارتمان با وام 40 میلیونی مهر بهترین منطقه شهر جدید و خارج از بافت مسکن مهر نقاشی شده. بدون پارکینگ و انباری ...