گرگ‌های گرسنه چهار نفر را در روستای غلمانسرای بخش تسوج زخمی کردند. ...