کرج فردیس - فنی ب شرط بی خرج.تخفیف کامل.معاینه.بیمه تا برج10 .ظبط باند دزدگیر..... فوری قیمت: 18٫700٫000 تومان ...