سلیا مارینا لورنسو خبرنگار اهل پرتغال که برای پوشش مسابقات والیبال به ایران آمده بود از تجربیاتش در این سفر می‌گوید. ...