تهران شهرک ولیعصر - یه گلگیر رنگ داره بقیه بدون رنگ‌ لاستیکاش 70 درصد رینگ المینیوم بیمه تا برج 10 داره 50 درصد تخفیف داره ظبط پایونیر فنی بسیار عالی ...