عرب استعفا نداده است/ مدیران پرسپولیس در این باشگاه می‌مانند؟ ...