کرج شهرک اوج - آپارتمان شمالی 3 طبقه ، 5 واحدی از 5 واحد 2 واحد فروشی 2واحد به صورت تک تک و با هم به فروش می رسد هر واحد 83متری آپارتمان بسیار ساکت ...